سن، جنس، تحصیلات و شغل کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی

بر اساس این نظرسنجی، بررسی میزان عضویت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی مجازی نشان می‌دهد که ۴۶.۸ درصد پاسخگویان عضو هیچ یک از شبکه‌های اجتماعی نبوده‌اند، در حالی که ۵۲.۸ درصد شهروندان حداقل عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده‌اند.
57336611
بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و جنسیت نیز نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند.
57336610
همچنین درباره وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی هم این گونه بوده که افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد به پرسش‌ها پاسخ دادند؛ یعنی متاهل‌ها سهمی ۶۲.۷ درصدی و مجردها ۲۷.۴ درصد از این سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
57336614
بین سن و عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز رابطه معکوس وجود دارد، به طوری‌که با افزاش سن، میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.
57336613
مقایسه تحصیلات افراد و تاثیر آن بر عضویت در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بیش از دیگران از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
چنانچه حدود ۷۵ درصد از افرادی که دارای تحصیلات هستند، اعلام کردند که عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی هستند.
57336612
همچنین مشخصات جمعیت شناختی این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد خانه‌دار در صدر قرار دارند.بیشترین سهم این بخش با ۲۸.۲ درصد متعلق به زنان خانه‌دار و کمترین بخش متعلق به کارگران و سربازها است.
57336609
اما بررسی رابطه بین عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و جنسیت نشان می‌دهد که مردان بیشتر از زنان عضو شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده‌اند. همچنین بین وضعیت تاهل و عضویت شهروندان در این شبکه‌ها رابطه معنی‌داری وجود داشته به‌طوری که افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل عضو شبکه‌های مجازی هستند.

از سوی دیگر رابطه معناداری بین سن و عضویت در شبکه‌های مجازی دیده می‌شوند به‌طوری که با افزایش سن میزان عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی کاهش می‌یابد. همچنین تفاوت معناداری بین سطح تحصیلات با عضویت وجود دارد یعنی اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیش از دیگران از شبکه‌های مجازی استفاده می‌کنند چنانکه سه چهارم اشخاص با تحصیلات دانشگاهی یعنی ۷۵٫۲ درصد از آنها بیان داشتند که عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.

در بررسی تفکیکی در شبکه‌های مختلف اجتماعی مجازی و پاسخ به این‌که عضو کدام یک از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هستند می‌توان اشاره کرد که انواع شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیس‌بوک، واتس اپ، اینستاگرام، وایبر، تانگو، وی‌چت، گوگل، توتییر، لاین و تلگرام مورد سوال بوده‌اند که برای مثال حدود ۶۲ درصد افراد عضو شبکه اجتماعی تلگرام نبوده و حدود ۳۷ درصد عضو این شبکه اجتماعی بودند.

در واقع با توجه به نتایج مربوط بیش از یک سوم پاسخگویان عضو شبکه اجتماعی مجازی تلگرام بودند. این اعداد در شهر تهران نشان می‌دهد حدود ۴۷ درصد از پاسخگویان در شهر تهران عضو شبکه اجتماعی تلگرام بوده و در حدود ۵۲ درصد عضو شبکه اجتماعی نبوده‌اند و مقایسه میزان عضویت در تلگرام بین شهروندان تهرانی با سایر شهروندان نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از این شهروندان عضو تلگرام بودند.

البته نظرسنجی انجام شده در اواخر سال ۱۳۹۴ حاکی از این بود که ۲۴ درصد از پاسخ‌دهندگان عضو تلگرام بودند که این عدد در فاصله هفت ماه به حدود ۴۸ درصد رسیده یعنی دو برابر افزایش پیدا کرده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *